fbpx

Cases og kunder

Få her et overblik over en række af mine tidligere opgaver og se eksempler på udgivelser og andet redaktionelt materiale. Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om de enkelte cases.

Markedsføring af POP UP BEDS i nationalparken

Overnatningskonceptet POP UP BEDS formidler unikke overnatningsmuligheder i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er et offentligt-privat partnerskab mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Living Concepts ApS og blev sat i søen i 2019. I 2020 blev POP UP BEDS udviklet med egen bookingside og markedsføring på Facebook. Min rolle har været at koordinere markedsføringsindsatsen, producere indhold til bookingsiden og Facebook samt samle og præsentere erfaringer i en afsluttende evaluering (marts – august 2020).

Lancering af ny verdensmålsprofil

Anne Stausholm Landskabsarkitekter er en tegnestue med stor ekspertise inden for udvikling af bæredygtige, klimasikrede og tilgængelige uderum. I 2020 valgte virksomheden at implementere et nyt fokus på FN’s Verdensmål i deres arbejde og virksomhedsprofil. Jeg har hjulpet tegnestuen med at få retning på kommunikationen i forbindelse med lanceringen, herunder hjulpet med udarbejdelse af kernefortælling og en digital markedsføringsstrategi (september 2020). 

Workshop i digital markedsføring af events

Nationalpark Skjoldungernes Land har et stort netværk af samarbejdspartnere, som brænder for at formidle natur- og kulturoplevelser i nationalparkområdet. Netværket havde et ønske om at blive bedre til at markedsføre deres events via digitale kanaler så som Facebook, Billetto og KultuNaut. Med dette omdrejningspunkt afholdte jeg en workshop med 35 deltagere (februar 2020).

Strategisk rådgivning for DN Roskilde

Jeg har rådgivet Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde i, hvordan de udnytter deres digitale kanaler bedre til at nå ud med deres budskaber – til offentligheden, medlemmer og interessenter. Fokus har bl.a. været på Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev. DN Roskilde har fået inspiration, gode råd og materiale til selv at arbejde videre med deres medier (november 2019 – maj 2020).

Reportage for Boserup Stævningslaug

Boserup Stævningslaug – en del af DN Roskilde – ønskede at få udarbejdet noget skriftligt og visuelt materiale, som de kunne bruge til at sætte fokus på deres arbejde med naturpleje. På en regnfuld lørdag, var jeg derfor med i skoven og følge de engagerede frivillige. Det kom der en artikel, en voxpop og en række fotos ud af. Stævningslauget har selv stået for at publicere og gøre brug af materialet (november 2019 – maj 2020).

Facebookstrategi for Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land havde et ønske om at arbejde mere målrettet med indhold på Facebook. På baggrund af en analyse og sparring med nationalparken udarbejdede jeg en enkel facebookstrategi og indholdsplan. Materialet blev præsenteret mundtligt på et møde, hvor medarbejderne kunne få dybere indsigt i strategien og stille spørgsmål (februar – juni 2019).

Udklip fra Nationalpark Skjoldungernes Lands facebookside
De digitale skærme på Lejre Bibliotek

Digital formidling på Lejre Bibliotek

I foråret 2019 fik Lejre Bibliotek og Arkiv opsat tre nye touchskærme til formidling af oplevelser i Lejre. Jeg har i et tværgående samarbejde mellem bl.a. biblioteket og Nationalpark Skjoldungernes Land, været redaktionel ankerperson i opstartsfasen af det nye digitale system, skrevet vejledninger samt udviklet og opsat indholdssider for Nationalpark Skjoldungernes Land (marts – april 2019).

Bedre brugeroplevelse på nationalparkens hjemmeside

Jeg har rådgivet Nationalpark Skjoldungernes Land i, hvordan brugeroplevelsen og formidlingen kan forbedres på deres hjemmeside. I den forbindelse har jeg omorganiseret indhold samt tilføjet og designet nye elementer på udvalgte sider. Fokus har været på at skabe en mere visuel og overskuelig oplevelse for brugeren og organisere sidernes indhold og links mere logisk (februar – juni 2019).

Nye sider på Sagnlandet Lejres hjemmeside

Sagnlandet Lejres hjemmeside stod jeg i december 2018 for at opsætte en række nye sider om Sagnlandets forskningsprojekter, herunder udvælge og tilpasse billeder samt redigere og skrive tekster til hovedside, undersider og bokse (november 2018).

Redaktionelt arbejde på sociale medier

Jeg har arbejdet strategisk og redaktionelt med indhold og kampagner på facebooksider for bl.a. Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC), Sagnlandet Lejre, Nationalpark Skjoldungernes Land og POP UP BEDS. Se her et par eksempler på mine tidligere opslag og annoncer.

Eksempler på fotos

Jeg har altid haft en interesse for at fotografere – og i mit arbejdsliv har jeg ofte haft et kamera i hånden i forbindelse med redaktionelle opgaver af forskellig slags. Mine billeder har været brugt på hjemmesider, til artikler, i markedsføringsmateriale, magasiner, opslag på sociale medier mv. 

error: