Cases og kunder

Nedenfor har jeg samlet en række eksempler på, hvad jeg før har lavet.

POP UP BEDS i nationalparken

Overnatningskonceptet POP UP BEDS formidler unikke overnatningsmuligheder i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er et offentligt-privat partnerskab mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Living Concepts ApS og blev sat i søen i 2019. I år udvikles POP UP BEDS med egen bookingside. Min rolle er at formidle de forskellige overnatningstilbud på bookingsiden gennem tekst og billeder samt markedføre dem via Facebook (fra marts 2020).

Workshop i digital markedsføring af events

Nationalpark Skjoldungernes Land har et stort netværk af samarbejdspartnere, som blandt andet brænder for at formidle natur- og kulturoplevelser i nationalparkområdet. Flere ønsker dog bedre indsigt i, hvordan man markedsfører events via digitale kanaler så som Facebook, Billetto og KultuNaut. Med dette omdrejningspunkt har jeg for nationalparken afholdt en workshop med 35 deltagere (februar 2020).

Strategisk rådgivning for DN Roskilde

Gennem et halvt års tid har jeg rådgivet Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde i, hvordan de udnytter deres digitale kanaler bedre til at nå ud med deres budskaber – til offentligheden, medlemmer og interessenter. Fokus har bl.a. været på Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev. DN Roskilde har fået inspiration, gode råd og materiale til selv at arbejde videre med deres medier (november 2019 – maj 2020).

Reportage for Boserup Stævningslaug

Boserup Stævningslaug – en del af DN Roskilde – ønskede at få udarbejdet noget skriftligt og visuelt materiale, som de kunne bruge til at sætte fokus på deres arbejde med naturpleje. På en regnfuld lørdag, var jeg derfor med i skoven og følge de engagerede frivillige. Det kom der en artikel, en voxpop og en række fotos ud af. Stævningslauget har selv stået for at publicere og gøre brug af materialet (november 2019 – maj 2020).

Udklip fra Nationalpark Skjoldungernes Lands facebookside

Facebookstrategi for Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land havde et ønske om at arbejde mere målrettet med indhold på Facebook. På baggrund af analyse og sparring med nationalparken udarbejdede jeg en enkel facebookstrategi og indholdsplan. Materialet blev præsenteret mundtligt på et møde, hvor medarbejderne kunne få dybere indsigt i strategien og stille spørgsmål (februar – juni 2019).

De digitale skærme på Lejre Bibliotek

Digital formidling på Lejre Bibliotek

I foråret 2019 fik Lejre Bibliotek og Arkiv opsat tre nye touchskærme til formidling af oplevelser i Lejre. Jeg har i et tværgående samarbejde mellem bl.a. andet biblioteket og Nationalpark Skjoldungernes Land, været redaktionel ankerperson i opstartsfasen, skrevet vejledninger samt udviklet og opsat indholdssider for Nationalpark Skjoldungernes Land (marts – april 2019).

Bedre brugeroplevelse på nationalparkens hjemmeside

Jeg har rådgivet Nationalpark Skjoldungernes Land i, hvordan brugeroplevelsen og formidlingen kan forbedres på deres hjemmeside. I den forbindelse har jeg omorganiseret indhold samt tilføjet og designet nye elementer på udvalgte sider. Fokus har været på at skabe en mere visuel og overskuelig oplevelse for brugeren og organisere sidernes indhold og links mere logisk (februar – juni 2019).

Nye sider på Sagnlandet Lejres hjemmeside

På Sagnlandet Lejres hjemmeside, har jeg i december 2018 stået for at opsætte en række nye sider om Sagnlandets forskningsprojekter, herunder udvalgt og tilpasset billeder samt redigeret og skrevet tekster til hovedside, undersider og bokse (november 2018).

Opslag på sociale medier

Jeg har arbejdet strategisk og redaktionelt med indhold og kampagner på facebooksider for bl.a. Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC), Sagnlandet Lejre, Nationalpark Skjoldungernes Land og POP UP BEDS. Se her et par eksempler på mine tidligere opslag.

Eksempler på fotos

Jeg har altid haft en interesse for at fotografere – og i mit arbejdsliv har jeg ofte haft et kamera i hånden i forbindelse med redaktionelle opgaver af forskellig slags. Mine billeder har været brugt på hjemmesider, til artikler, i markedsføringsmateriale, magasiner, opslag på sociale medier mv.

Hjemmesider

Jeg har arbejdet med udvikling af flere hjemmesider. Følgende har jeg udviklet og designet fra grunden i WordPress: