fbpx

Tidligere opgaver og samarbejder

På denne side finder du en række eksempler på opgaver, jeg tidligere har løst.

Markedsføring af POP UP BEDS

Overnatningskonceptet POP UP BEDS er et offentligt-privat partnerskab mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Living Concepts ApS og blev sat i søen i 2019. I 2020 blev POP UP BEDS udviklet med egen bookingside og markedsføring på Facebook. 

Min rolle har været at koordinere markedsføringsindsatsen, producere tekst og billeder til bookingsiden og Facebook samt samle og præsentere erfaringer i en afsluttende evaluering (marts – august 2020).

Eksempler fra opgaven

Hjælp med ny bookingside

Nationalpark Skjoldungernes Land fik i foråret 2021 et nyt bookingsystem, som oplevelsesaktører og formidlere med tilknytning til nationalparken kan benytte til at markedsføre deres ture og arrangementer. 

Jeg har været med til at køre brugen af systemet i gang ved at teste funktioner og løbende vejlede nye aktører i at anvende systemet, som er udviklet af YourTicket. Derudover har jeg udarbejdet og layoutet en skriftlig og illustrativ kvikguide (marts 2021 – nu).

Eksempler fra opgaven

Rådgivning af nystartet turudbyder

Som nystartet virksomhed ønskede Lise fra Opdag Naturen indsigt i, hvordan hun kunne forbedre sin markedsføring via digitale kanaler, særligt Facebook. 

Gennem 1:1-rådgivning og et skriftligt overblik har jeg hjulpet Lise videre i processen, givet hende ny viden og konkrete ideer (juni 2021).

Fotoopgave for Massørteamet

I klinikken har jeg fotograferet en række aktiviteter og behandlinger og har efterfølgende leveret et bredt udvalg af billeder, som Massørteamet kan bruge i sin markedsføring. 

I forbindelse med opgaven har jeg stået for at udarbejde blanketter til samtykkeerklæringer, så klinikken nemt kunne indhente de rette tilladelser fra de medvirkende i forbindelse med fotograferingen (januar 2022)

Lancering af ny verdensmålsprofil

Anne Stausholm Landskabsarkitekter er en tegnestue med stor ekspertise inden for udvikling af bæredygtige, klimasikrede og tilgængelige uderum. 

Jeg har hjulpet tegnestuen med at få retning på kommunikationen i forbindelse med lanceringen af deres nye verdensmålsprofil, herunder hjulpet med at udarbejde kernefortælling og en digital markedsføringsstrategi  (september 2020). 

Reportage fra naturplejeprojekt

Boserup Stævningslaug ønskede at få udarbejdet skriftligt og visuelt materiale, som de kunne bruge til at sætte fokus på deres arbejde med naturpleje. 

På en regnfuld lørdag var jeg med i skoven og følge de arbejdsomme frivillige. Det kom der en artikel, en voxpop og en række fotos ud af. Stævningslauget har selv stået for at gøre brug af materialet (november 2019 – maj 2020).

Workshop i markedsføring af events

Nationalpark Skjoldungernes Land har et stort netværk af samarbejdspartnere, som brænder for at formidle natur- og kulturoplevelser i nationalparkområdet. 

Netværket havde et ønske om at blive bedre til at markedsføre deres events via digitale kanaler så som Facebook, Billetto og KultuNaut. Med dette omdrejningspunkt faciliterede jeg på vegne af nationalparken en workshop med 35 deltagere (februar 2020).

Rådgivning i brug af digitale medier

Jeg har rådgivet Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde i, hvordan de udnytter deres digitale kanaler bedre til at nå ud med deres budskaber – til offentligheden, medlemmer og interessenter. Fokus har bl.a. været på Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev. 

DN Roskilde har fået inspiration, gode råd og materiale til selv at arbejde videre med deres medier (november 2019 – maj 2020).

Digital formidling på bibliotek

I foråret 2019 fik Lejre Bibliotek og Arkiv opsat tre nye touchskærme til formidling af oplevelser i Lejre. 

Jeg har i et tværgående samarbejde mellem bl.a. biblioteket og Nationalpark Skjoldungernes Land, været redaktionel ankerperson i opstartsfasen af det nye digitale system, skrevet vejledninger samt udviklet og opsat indholdssider for Nationalpark Skjoldungernes Land (marts – april 2019).

Bedre brugeroplevelse på webside

Jeg har rådgivet Nationalpark Skjoldungernes Land i, hvordan brugeroplevelsen og formidlingen kan forbedres på deres hjemmeside. 

I den forbindelse har jeg omorganiseret indhold samt tilføjet og designet nye elementer på udvalgte sider. Fokus har været på at skabe en mere visuel og overskuelig oplevelse for brugeren og organisere sidernes indhold og links mere logisk (februar – juni 2019).

Eksempler fra opgaven

 


 

 


 

 

 


 

Facebookstrategi for nationalpark

Nationalpark Skjoldungernes Land havde et ønske om at arbejde mere målrettet med indhold på Facebook. På baggrund af en analyse og sparring med nationalparken udarbejdede jeg en enkel facebookstrategi og indholdsplan. 

Materialet blev præsenteret mundtligt på et møde, hvor medarbejderne kunne få dybere indsigt i strategien og stille spørgsmål (februar – juni 2019).

Mine billeder

I mit arbejdsliv har jeg ofte haft et kamera i hånden i forbindelse med udvikling af indhold til hjemmesider, sociale medier, nyhedsmedier, magasiner og markedsføringsmateriale. 

I dag har jeg, i kraft af mit fokus på natur og oplevelser i lokalområdet, et fotosamarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Jeg løser dog også andre former for fotoopgaver. I min portfolio har jeg samlet en række eksempler.

error: